Tin tức về Buôn bán Động vật hoang dã

Tổng quan vi phạm về động vật hoang dã (tháng 1- tháng 4/2019)

Tổng quan vi phạm về động vật hoang dã (tháng 1- tháng 4/2019)
(Tháng Năm 31, 2019)   -   Theo số liệu WCS thống kê từ các phương tiện truyền thông, trong 4 tháng đầu năm 2019, cơ quan chức năng đã phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và xử lý 52 vụ việc vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã, thu giữ gần 55 tấn sản phẩm và hơn 82 nghìn cá thể động vật nguy cấp, quý hiếm.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 5 July 2018

Wildlife Trade News - 5 July 2018
(Tháng Bảy 05, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 4 July 2018

Wildlife Trade News - 4 July 2018
(Tháng Bảy 04, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 2 July 2018

Wildlife Trade News - 2 July 2018
(Tháng Bảy 02, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 29 June 2018

Wildlife Trade News - 29 June 2018
(Tháng Sáu 29, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 28 June 2018

Wildlife Trade News - 28 June 2018
(Tháng Sáu 28, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 27 June 2018

Wildlife Trade News - 27 June 2018
(Tháng Sáu 27, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 22 June 2018

Wildlife Trade News - 22 June 2018
(Tháng Sáu 26, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 26 June 2018

Wildlife Trade News - 26 June 2018
(Tháng Sáu 26, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Wildlife Trade News - 25 June 2018

Wildlife Trade News - 25 June 2018
(Tháng Sáu 25, 2018)   -   Daily Wildlife Conservation Society news scan of all stories relating to the illegal wildlife trade around the world.

READ THE STORY


Page 1 of 21First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Copyright 2007-2019 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100