Sức khỏe Động vật hoang dã

Nghiên cứu cho thấy khoảng 75% các bệnh mà con người mắc phải có nguồn gốc từ động vật, trong đó khoảng 72% có nguồn gốc từ các loài động vật hoang dã (ĐVHD). Sự xâm phạm của con người vào môi trường sống tự nhiên của ĐVHD và sự gia tăng của hoạt động gây nuôi ĐVHD để lấy thịt và buôn bán thú cảnh đã tạo cơ hội cho dịch bệnh lây truyền từ ĐVHD sang con người. Trong đấu tranh chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật tại Việt Nam, tác động của việc gây nuôi và vận chuyển ĐVHD tới sức khỏe của con người cũng như động vật nuôi thông thường là một trong những vấn đề được quan tâm. Tại Việt Nam, nâng cao chất lượng sức khỏe cộng đồng là một ưu tiên hàng đầu của chính phủ, do đó ngăn chặn nguy cơ lây truyền dịch bệnh là lý do xác đáng để chống lại nạn buôn bán ĐVHD trái pháp luật.

Các trang trại nuôi ĐVHD thường không có cùng tiêu chuẩn về quy trình thích hợp để chăm sóc sức khỏe động vật như các trại nuôi động vật nuôi thông thường có thể có. Khó có thể xác định được tình trạng sức khỏe của các loài động vật bị buôn bán trái pháp luật tại Việt Nam, do đó nguy cơ xảy ra dịch bệnh lây truyền từ các loài động vật này luôn hiện hữu.

Tóm tắt hoạt động:

Chẩn đoán mẫu sử dụng kỹ thuật PCR là một phần của dự án PREDICT, 2017

Dự án PREDICT

  • WCS Việt Nam thực hiện Dự án PREDICT từ năm 2011. Dự án PREDICT là một hợp phần của Chương trình các Mối đe dọa Đại dịch mới nổi do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ. Tại Việt Nam, dự án PREDICT nỗ lực hợp tác với Cục Thú y và Học viện Nông nghiệp Việt Nam thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương trực thuộc Bộ Y tế.  
  • WCS Việt Nam có đội ngũ bác sĩ thú y thường xuyên kiểm tra dịch bệnh trên quần thể ĐVHD và động vật nuôi thông thường (bao gồm cả động vật nuôi và thú cảnh), sau đó các kết quả kiểm tra này sẽ được so sánh với kết quả kiểm tra dịch bệnh trên người tại cùng một khu vực.
  • Dự án đã giúp Việt Nam xây dựng các mối quan hệ hợp tác toàn cầu, ví dụ với Tổ chức thế giới về sức khỏe động vật, Hội nghị toàn cầu về ĐVHD.
  • Dự án đã tập huấn cho hơn 150 cán bộ thực địa về các nội dung như cách cầm nắm và bắt giữ động vật an toàn, an toàn sinh học và cách sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân. Các khóa tập huấn này cho phép dự án giám sát liên tục một số lượng lớn các trang trại nuôi ĐVHD để có được nguồn dữ liệu tốt hơn.
  • Dự án cũng thực hiện xây dựng năng lực cho các phòng thí nghiệm trong nước nhằm xây dựng năng lực cốt lõi trong phòng thí nghiệm để phát hiện vi-rút tại các phòng thí nghiệm đối tác tại Việt Nam.


    Cán bộ dự án PREDICT tại Việt Nam lấy mẫu tăm bông dịch miệng trên một cá thể tê tê Sunda tịch thu
    từ hoạt động buôn bán trái phép động vật hoang dã, tháng 2/2017
Nguồn: Jones, K. E., Patel, N. G., Levy, M. A., Storeygard, A., Balk, D., Gittleman, J. L., & Daszak, P. (2008). Global trends in emerging infectious diseases (Vol. 451). doi:10.1038/nature06536

PCR testing samples as part of the PREDICT project - 2017

PCR testing samples as part of the PREDICT project - 2017

Copyright 2007-2019 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100