Hợp tác quốc tế

WCS nhận thấy buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) bất hợp pháp là vấn nạn toàn cầu ảnh hưởng đến không chỉ các quốc gia xuất phát, quốc gia trung chuyển mà cả các quốc gia là đích đến của các sản phẩm từ ĐVHD trên toàn thế giới. Chính vì vậy, tăng cường hợp tác giữa chính phủ các quốc gia cần được đặt làm ưu tiên trong các nỗ lực đầu tranh với tình trạng buôn bán ĐVHD trái pháp luật xuyên quốc gia.

Việt Nam không chỉ được coi là một thị trường lớn đối với các sản phẩm ĐVHD mà còn là một điểm trung chuyển quan trọng đến các thị trường khác tại Châu Á, đặc biệt là Trung Quốc. Một lượng lớn các sản phẩm từ ĐVHD vào Việt Nam có nguồn gốc từ các quốc gia châu Á khác và châu Phi. 

WCS Việt Nam xây dựng và thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phòng chống buôn bán trái phép ĐVHD tập trung vào chuỗi cung ứng. Quan hệ chặt chẽ với chính phủ Việt Nam, chính phủ các nước và các tổ chức quốc tế giúp WCS Việt Nam có thể điều phối hiệu quả các sự kiện và chương trình hợp tác quốc tế. 

Tóm tắt hoạt động:

Hợp tác giữa Việt Nam và các nước châu Phi

WCS Việt Nam đã điều phối và hỗ trợ đoàn cán bộ của Mạng lưới Thực thi pháp luật về động, thực vật hoang dã Việt Nam (VN-WEN) thực hiện chuyến công tác đầu tiên đến bốn nước châu Phi gồm  Kenya, Nam Phi, Tanzania và Mozambique để tham dự các buổi họp và hội đàm chính thức với cơ quan đối tác các quốc gia này về vấn đề buôn bán ĐVHD trái phép vào tháng 5/2015. Các cuộc họp là cơ hội cho Việt Nam và các quốc gia châu Phi cùng thảo luận chiến lược và kế hoạch hợp tác đối phó với tội phạm ĐVHD xuyên quốc gia. Chuyến công tác là tiền đề để tổ chức cuộc họp đối thoại đa phương giữa Việt Nam và Kenya, Tanzania và Mozambique về tăng cường hợp tác phòng chống tội phạm ĐVHD xuyên quốc gia vào tháng 11/2015. Tại đây, các bên đã thảo luận cụ thể và cởi mở về các kế hoạch hành động chung, mở ra triển vọng hợp tác sâu rộng hơn tiến tới mục tiêu phá vỡ các mạng lưới buôn bán ĐVHD trái pháp luật giữa châu Phi và châu Á trong tương lai. 

 

Họp song phương giữa Bộ Công an Việt Nam và Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Nội vụ Mozambique, tháng 3/2017


Sau các hỗ lực kết nối và hỗ trợ của WCS, Việt Nam và Mozambique đã thống nhất tăng cường quan hệ đối tác thực thi pháp luật thông qua ký kết các Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác, trao đổi về sáng kiến triển khai sĩ quan liên lạc của Việt Nam tại Mozambique và xây dựng Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự (MLAT) giữa hai nước. Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam (VKSNDTC) và Cơ quan Tổng chưởng lý Mozambique đã ký MOU hợp tác ngành; Chính phủ hai nước cũng ký MOU hợp tác bảo tồn động, thực vật hoang dã trong năm 2017. WCS đã và đang tiếp tục hỗ trợ VKSNDTC và Bộ Công an Việt Nam cùng các đối tác tại Mozambique để thúc đẩy quá trình đàm phán MLAT và triển khai sĩ quan liên lạc tại Mozambique trong thời gian sớm nhất.  

Để đối phó với tội phạm xuyên quốc gia, WCS tiếp tục đẩy mạnh hỗ trợ thực thi pháp luật hiệu quả và chiến lược dựa vào chia sẻ thông tin giữa Việt Nam và Mozambique trong mô hình hợp tác Á-Phi. WCS tập trung vào việc tạo ra các thông tin có giá trị về mạng lưới tội phạm ĐVHD từ châu Phi sang châu Á, góp phần hỗ trợ điều tra, truy tố và kết án tội phạm ĐVHD. Các hoạt động chính bao gồm đảm bảo ký kết MLAT làm cơ sở pháp lý cho hợp tác giữa lực lượng thực thi pháp luật ở hai quốc gia, triển khai sĩ quan liên lạc của Việt Nam tại Mozambique để thúc đẩy phối hợp chung chống tội phạm ĐVHD và thực hiện khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi (KAP) của người Việt Nam sống và đi du lịch đến Mozambique để xây dựng chiến lược truyền thông phù hợp. 

Hợp tác Việt Nam và các nước châu Á 

Các nước châu Á được vừa được coi là điểm nóng vận chuyển cũng như tiêu thụ ĐVHD trái phép. Trước thực trạng đó, WCS đã hỗ trợ cả kỹ thuật và tài chính cho các cơ quan có liên quan của chính phủ Việt Nam để tăng cường hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống buôn bán ĐVHD trái phép. 

Với hỗ trợ kỹ thuật và tài chính từ WCS, các cơ quan chính phủ Việt Nam đã chủ động hơn trong chia sẻ thông tin và kết nối với đối tác tại các nước châu Á như Trung Quốc, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a và Lào trong các hoạt động chung như họp song phương/ba bên, các chuyến đi thực địa và các khóa tập huấn nâng cao năng lực. Các cơ quan đã tăng cường hiểu biết lẫn nhau về nhiệm vụ, các khó khăn và nỗ lực chống tội phạm ĐVHD; đồng thời cũng xác định các hành động chung để hợp tác hiệu quả trong đấu tranh với tội phạm buôn lậu xuyên quốc gia, trong đó có buôn lậu ĐVHD.  WCS đã hỗ trợ Cơ quan quản lý CITES Việt Nam và Trung Quốc ký thỏa thuận hợp tác tăng cường thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã (CITES) năm 2015.  

WCS đang tiếp tục đẩy mạnh  hợp tác giữa các cơ quan chính phủ Việt Nam với đối tác tại các nước châu Á để phát huy các cơ chế trao đổi thông tin/cơ chế hợp tác hiện tại trong đấu tranh chống buôn bán ĐVHD trái pháp luật .  WCS cũng tiếp tục hỗ trợ trong quá trình làm việc của các cơ quan thực thi pháp luật thông qua chia sẻ thông tin có giá trị và tổ chức các chương trình tập huấn chung cho cán bộ thực thi pháp luật của Việt Nam và một số nước châu Á.  

 


Cuộc họp song phương giữa Việt Nam và In-đô-nê-xia về tăng cường hợp tác đấu tranh 
chống buôn bán trái phép các loại động thực vật hoang dã, tháng 8/2017


 


 

Copyright 2007-2020 by Wildlife Conservation Society

WCS, the "W" logo, WE STAND FOR WILDLIFE, I STAND FOR WILDLIFE, and STAND FOR WILDLIFE are service marks of Wildlife Conservation Society.

Contact Information
Address: 2300 Southern Boulevard Bronx, New York 10460 | (718) 220-5100